Press Release

Salesforce väljer Workday Financial Management för att stödja fortsatt tillväxt

CRM-ledaren utökar användningen av Workday för att stödja sin personalstyrka på över 78 000 anställda globalt

STOCKHOLM, 22 september, 2022 /PRNewswire/ -- Workday (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att den globala CRM-ledaren Salesforce, som har över 78 000 anställda och hundratusentals globala kunder, har utökat sin användning av Workday för att stödja fortsatt global tillväxt. Organisationen har valt Workday Financial Management, Workday Accounting Center, Workday Adaptive Planning och Workday Prism Analytics, och utökar även sin befintliga användning av Workday Human Capital Management (HCM), Workday Recruiting, Workday Time Tracking och Workday Payroll för USA och Kanada.

Salesforce hade en intäktsökning på 25 % under räkenskapsåret 2022 och har teknik som hjälper företag med digital omvandling för att förbättra sina relationer med kunder och anställda samt driva effektivitet och samarbete. När Salesforce nu fortsätter att expandera globalt och underlätta för sin personalstyrka, tillämpar de samma teknikdrivna tillvägagångssätt gällande sin egen transformation för ekonomi och HR. 

Med Workday Enterprise Management Cloud kommer Salesforce att ha ekonomi-, HR- och verksamhetsdata i ett enda anpassningsbart system, vilket ger större insikt, ökad smidighet och förbättrade upplevelser för medarbetarna.  Funktioner inkluderar:

  • En intelligent datakärna som kombinerar ekonomi- och HR-insikter för välgrundade beslut.
  • Förmågan att snabbt reagera på förändrade marknadsförhållanden samt modellera flera scenarier och justera planer.
  • Effektivisering av upphandling genom en realtidsöversikt över utgifter och leverantörer.
  • En analytisk grund för att ta in och omvandla stora volymer av operativ aktivitet till journalanteckningar.
  • Fortsatt insikt vad gäller personalstyrka, inklusive talangbehov och förvaltning.

Kommentarer till Nyheterna
"Vi har själva bevittnat fördelarna med molnbaserad teknik för att hjälpa våra kunder att skapa bättre relationer med sina kunder. Vi tillämpar samma tankesätt gällande vår egen teknikstrategi – att fokusera på innovativa lösningar som skapar en smidig grund för att vi ska kunna utvecklas och växa," säger Faye Olson, senior vice president of Business Technology, Enterprise Enablement, Salesforce. "Workdays lösningar för ekonomi och HR ger, genom ett enda system, möjlighet att skapa samarbetsmöjligheter för våra ekonomi- och HR-funktioner."

"Som innovatörer inom molnteknik har både Salesforce och Workday insett värdet av teknik för att driva digital omvandling i en tid då organisationer behöver anpassa sig för att hålla jämna steg i dagens dynamiska miljö," säger Doug Robinson, co-president, Workday. "Salesforces utökade användning av Workday för att inkludera ekonomihantering understryker kraften i en omfattande digital ryggrad för att navigera i förändring och föra samman insikter om ekonomi och HR för att driva tillväxt."

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 50 % av alla Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com.

© 2022 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden:
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission ("SEC") inklusive vårt formulär 10-Q för det räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2022 samt våra framtida rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC från tid till annan, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays gottfinnande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

 

For further information: KONTAKT : För mer information: Kate Falcone, Workday, T: +44 (0)7966 975 966, E: kate.falcone@workday.com; Jonas Eklund, presskontakt, The PR Network, T: +(0) 46 704 93 96 97, E: jonas.eklund@thepr.network; Lovisa Fredriksson, presskontakt, The PR Network, T: +(0) 46 734 33 31 10, E: lovisa.fredriksson@thepr.network

Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?