Press Release

Workday rapporterar ökad digital transformation med hjälp av Workday AI inom diverse branscher i sin kundbas

Workdays applikationssvit används nu av över 2000 kunder i EMEA

STOCKHOLM, Sweden, Nov. 15, 2023 -Workday (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR, visade idag på öppningsdagen av Workday Rising EMEA på fortsatt tillväxt och inflytande i EMEA. Workdays årliga konferens för kunder i regionen välkomnar över 4 000 deltagare, då ett ökande antal organisationer väljer att samarbeta med Workday på sina digitala transformationsresor.

Workdays ständigt växande kundbas sträcker sig över ett brett spektrum av branscher, inklusive finansiella tjänster, tillverkning, media, offentliga företagstjänster, offentlig sektor, detaljhandel och teknik. Bland dessa olika branscher framträder en gemensam trend: efterfrågan på agila lösningar som gör det möjligt för organisationer att navigera i komplexa miljöer och utnyttja AI-drivna insikter för förbättrade affärsresultat. Workday Financial Management och Workday Human Capital Management (HCM) ger finans- och HR-team flexibiliteten att snabbt reagera på föränderlig affärsdynamik, samtidigt som de levererar skalbarhet och anpassningsförmåga till organisationer.

"Workday har gjort det möjligt för vårt företag att övervinna en mängd lokala variabler, vilket bidrar till en mer konsistent verksamhet och ett mycket smartare sätt att arbeta,” säger Efthymios Zindros, global HRIS-ledare, Philips. "Vi tycker alltid om att tänja på gränserna, och det gäller för hur vi använder Workday precis lika mycket som för alla andra delar av verksamheten. Genom att testa möjligheten att hantera personal och tillhörande kostnader på ett digitaliserat och säkert sätt har vi skapat nya möjligheter och utökat vår interna kapacitet. Det hjälper oss att vara flexibla och anpassa oss med kort varsel, och vi planerar att använda dessa funktioner globalt för att alla delar av vår verksamhet ska kunna möta ständigt föränderliga omständigheter och prioriteringar."

Workdays kundfokus och förståelse för branschspecifika behov ger företaget en unik position för att stödja kundernas digitala utveckling i dagens ständigt föränderliga affärslandskap. Bara under innevarande räkenskapsår har över 100 europeiska företag från mer än 35 olika branscher valt Workday, däribland brittiska Dunelm, norska energibolaget Equinor och spanska astara, ett företag som arbetar med öppen mobilitet.

Många av de företag som omfamnar förändring finns på Workday Rising EMEA som i år har rekordmånga besökare - 4 000. Däribland Workday-kunder så som det amerikanska multinationella konfektyr-, livsmedels- och dryckesföretaget Mondelez International, det franska tillverkningsföretaget Air Liquide, den nederländska elektroniktillverkaren Philips och det tyska företaget CHT Group som arbetar med hållbara kemiska lösningar.

"Vår HR-avdelning är nu nästan helt digital,” säger Rainer Hallenberger, group vice president, HR and Corporate Development, CHT Group. "Det snabbar upp våra processer enormt och gör hanteringen väldigt enkel och effektiv för alla inblandade."

"Workday fortsätter att stödja företag inom EMEA i deras digital transformation genom att utnyttja kraften i framväxande teknologier som AI för att vägleda organisationer genom dynamisk förändring och öka affärsresultaten,” säger Angelique de Vries-Schipperijn, president, EMEA, Workday. "Vi är fast beslutna att ha en människocentrerad AI-strategi som säkerställer ansvarsfull användning och som prioriterar varje användares behov och skyddar deras dataintegritet, vilket gör våra kunders arbetsliv smidigare och säkrare."

Om Workday

Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys baseras på AI och ML och används av tusentals organisationer världen över för att hantera framtidens arbete och arbetsklimat. Workday används av över 10 000 organisationer världen över inom flera olika industrier och branscher – från medelstora företag till över 50 % av alla Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se Workday.com

© 2023 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”) inklusive vårt formulär 10-Q för det räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2023 samt andra rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays gottfinnande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

 

För mer information:
Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +(0) 46 734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?