Press Release

Workday utnämnd till ledare i Gartner® Magic Quadrant 2023 för Cloud HCM Suits för åttonde året i rad

STOCKHOLM, Sweden, Nov. 30, 2023 Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR, har utsetts till ledare Gartners Magic Quadrant för Cloud HCM-sviter för företag med över 1 000 anställda. För åttonde året i rad placerade Workday placerade sig högst avseende förmågan att verkställa (”Ability to Execute”).

I takt med att organisationer anpassar sig till förändringar gällande affärskrav såväl som arbetskraft behöver de ett enhetligt HCM-system för att uppnå operationell effektivitet för att kunna fatta snabbare och mer välinformerade beslut om sin arbetsstyrka. Nästan 5 000 organisationer över hela världen, inklusive BP, PwC, Puma, Southwest Airlines, TaylorMade och Discovery använder Workday Human Capital Management (HCM) för att hantera sin arbetskraft och utveckla talanger samt leverera engagerande och personliga medarbetarupplevelser.

"Workday HCM utmärker sig genom att våra innovationer erbjuder kunder grundläggande lösningar som rekrytering, löner, lärande, talangoptimering, arbetskraftshantering och mer - i ett enhetligt molnbaserat system som gör det enklare att växa och stödja en global arbetsstyrka,” säger David Somers, gruppgeneraldirektör, produktchef för chief human resource officer, Workday. "Med Workday AI och vårt växande partnersystem skapar vi ännu smidigare affärsprocesser och hjälper kunder att erbjuda mer engagerande och sammankopplade upplevelser för sina anställda."

Med Workday HCM kan organisationer:

Skapa sammankopplade medarbetarupplevelser med AI och ML

AI och ML är inbyggda i kärnan av Workdays plattform, vilket gör det möjligt att snabbt tillhandahålla toppmoderna lösningar i samtliga applikationer. Med Workday AI kan kunder leverera anpassat innehåll till sina anställda i en enda sammankopplad upplevelse, något som bidrar till att skapa engagemang, produktivitet och organisationsutveckling.

Workday gör, till exempel, det enklare för chefer att lyckas genom att tillhandahålla relevant information om deras team, såsom ledighet, nyckeldatum, åsikter med mer när de behöver det som mest. Manager Insights Hub, en ny lösning inom Workday HCM, använder AI för att leverera automatiserade insikter och förslag på tidiga åtgärder för chefer - direkt i deras naturliga arbetsflöde - vilket gör det möjligt för dem att öka teamens karriärs- och utvecklingspotential.

Workdays AI-modeller drivs av de mer än 625 miljarder transaktioner som systemet årligen processar – detta ger världens största och renaste uppsättning av finansiell- och HR-data – något som innebär att modellerna får en grund till att generera noggranna och pålitliga resultat så att chefer kan engagera sina medarbetare i meningsfulla karriärsamtal.

Öka arbetsstyrkans smidighet i stor skala och påskynda värdeskapandet

För att hålla jämna steg med affärsvärldens och arbetskraftens ständigt föränderliga krav behöver organisationer förstå hur de bäst kan attrahera, anställa och behålla topptalanger samtidigt som de ser till att deras arbetskraftsplaner håller sig på rätt kurs och inom budget. Med en automatiserad process för jämförelse av antalet anställda i Workday Adaptive Planning kan användare snabbt jämföra kostnadsvariationer i realtid mellan antalet anställda och faktiska nyanställningsplaner – något som ger organisationer tidiga insikter om prognosjusteringar och den förståelse som behövs för att vidta omedelbara åtgärder.

Flytten till molnet kan vara komplicerad för vilken organisation som helst, men den är särskilt utmanande för företag som har branschspecifika krav och behöver beakta framtida affärs- och arbetsstyrketillväxt. För att hantera detta stöder Workday organisationer inom bland annat bank, hälsa, högre utbildning, försäkring, tillverkning och detaljhandel genom att möjliggöra användning av såväl Workday som partnerlösningar för att påskynda sina digitala transformationsinsatser och accelerera värdeskapandet.

Omforma den globala upplevelsen gällande löneutbetalning 

För att hjälpa organisationer att anpassa sig till de ständigt föränderliga behoven inom affärs- och löneområdet stärker Workday sin globala löneutbetalningsstrategi genom att utveckla djupare integrationer med strategiska leverantörer och erbjuda nya lösningar. För de kunder som använder Workday Payroll for Australia erbjuder Workday ytterligare kontroll, flexibilitet och insikt för att stödja kompensation, förmåner och efterlevnad av förändringar samtidigt som det levererar en enastående upplevelse för sina anställda.

Genom att dra nytta av kraften i en enhetlig databas höjer Workday värdet på lönelösningar och genom en kombination med Workday HCM kan kunder använda den data som används för löneutbetalning för att informera om affärsstrategin.

För mer information

*Gartner "Magic Quadrant för Cloud HCM-sviter för företag med över 1 000 anställda", författad av Ranadip Chandra, Sam Grinter, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, John Kostoulas, Emi Chiba, Rania Stewart, 19 oktober 2023.

Gartner Disclaimer

Gartner stödjer inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i våra forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikation består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda avseende denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller för att passa ett särskilt syfte.

Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken tillhörande Gartner, Inc och/eller dess dotterbolag i USA samt internationellt och används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.  

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys baseras på AI och ML och används av tusentals organisationer världen över för att hantera framtidens arbete och arbetsklimat. Workday används av över 10 000 organisationer världen över inom flera olika industrier och branscher – från medelstora företag till över 50 % av alla Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com

© 2023 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”) inklusive vårt formulär 10-Q för det räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2023 samt andra rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays gottfinnande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för  närvarande är tillgängliga.

 

För mer information:

Nicole Love-Lloyd
Workday
nicole.lovelloyd@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
The PR Network
jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
The PR Network
lovisa.fredriksson@thepr.network


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?