Press Release

Workday utnämnd till ledare i 2023 Gartner® Magic Quadrant™ avseende programvara för finansiell planering

Företaget utnämns som ledare baserat på fullständig vision och förmåga att genomföra

STOCKHOLM, Sweden, Dec. 19, 2023Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att de har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant 2023 för Financial Planning Software* för andra gången sedan kategorin introducerades förra året. Rapporten finns tillgänglig att ladda ner kostnadsfritt här.

I takt med att affärslandskapet fortsätter att utvecklas i allt snabbare takt behöver organisationer, med hjälp av massiva datamängder, planera allt oftare och skapa fler scenarier för att ta hänsyn till eventuella föränderligheter. Mer än 6 300 organisationer över hela världen, inklusive Life Care Services, Ryder System, Inc, Salesforce, Shutterstock, Wintrust med flera, använder Workday Adaptive Planning för att möjliggöra tillförlitligt och strategiskt beslutsfattande snabbare än någonsin.

"Vi tror att detta erkännande är en bekräftelse på vår innovation såväl som vår unika mix av lättanvänd funktionalitet och ett system som kan hantera stora datavolymer för att uppfylla komplexa modelleringskrav", säger Dennis Yen, general manager, Planning, Workday. "Med Workday AI inbäddat i kärnan av Workday Adaptive Planning kan kunderna få insikter i realtid och ta snabbare beslut för att hålla jämna steg med utvecklingen av affärslandskapet."

Med Workday Adaptive Planning kan kunderna ta del av:

Den unika kombinationen av kraftfull prestanda i stor skala och användarvänlighet

Workday Adaptive Planning drivs av Elastic Hypercube Technology (EHT) som effektivt beräknar komplexa modeller genom att lägga till minne och beräkningskraft efter behov, något som resulterar i dynamisk, automatisk skalning. Med denna kraftfulla modelleringsmotor stöder Workday Adaptive Planning de mest komplexa, flerdimensionella modellerna utan att göra avkall på hastigheten.

En användarvänlig upplevelse gör det dessutom möjligt för team inom finansiell planering och analys (FP&A) att snabbt konfigurera modeller genom att justera dimensioner, logik och formler efter behov, utan att behöva lära sig att programmera, skapa skripts eller kalla in tekniska resurser.

En plattformsoberoende lösning som fungerar både med Workday- och icke-Workday-datakällor

Ett inbyggt, out-of-the-box-integrationsramverk gör det möjligt för kunder att effektivt integrera samtliga tredjepartsdatasystem med Workday Adaptive Planning. Dessa inkluderar Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) såväl som programvara, marknadsförings- och HR-system samt datalager.

Workday utsågs även nyligen till ledare i 2023 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, detta då kunderna upplever ännu fler fördelar i form av strömlinjeformade arbetsflöden och en gemensam användarupplevelse när Workday Adaptive Planning är anslutet till Workday-plattformen.

Workday AI för datadrivna insikter och snabbare, mer välgrundade affärsbeslut  

Med Workday Adaptive Planning kan kunderna utnyttja kraftfull AI-teknik utan teknisk expertis, detta då funktionerna är utformade för att vara enkla att använda. Den prediktiva prognosmakaren i Workday Adaptive Planning använder exempelvis maskininlärning för att automatiskt skapa prognoser gällande efterfrågan genom att snabbt analysera historiska data såväl som tredjepartsdatauppsättningar.

Utöver detta kommer en ny generativ AI-funktion som förhandsvisas på Workday Rising att göra det möjligt för användare att använda text och konversationer för att navigera i systemet, snabbt få fram data, ta fram insikter och få rekommenderade åtgärder baserade på de insikter som genereras.

För mer information

*Gartner Magic Quadrant for Financial Planning Software, Regina Crowder, Matthew Mowrey, Vaughan D Archer, 5 december 2023

Gartner Disclaimer:

Gartner stödjer inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i våra forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikation består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda avseende denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller för att passa ett särskilt syfte.

GARTNER är ett registrerat varu- och servicemärke och MAGIC QUADRANT är ett registrerat varumärkare tillhörande Gartner, Inc och/eller dess dotterbolag i USA samt internationellt och används med tillstånd. Alla rättigheter förbehållna.  

Om Workday

Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys baseras på AI och ML och används av tusentals organisationer världen över för att hantera framtidens arbete och arbetsklimat. Workday används av över 10 000 organisationer världen över inom flera olika industrier och branscher – från medelstora företag till över 50 % av alla Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se Workday.com

© 2023 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”) inklusive vårt formulär 10-Q för det räkenskapsår som avslutades den 31 Oktober 2023 samt andra rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays godkännande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

For further information: Jonas Eklund, presskontakt T: +(0) 46 704 93 96 97 E: jonas.eklund@thepr.network Lovisa Fredriksson, presskontakt T: +(0) 46 734 33 31 10 E: lovisa.fredriksson@thepr.network

Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?