Press Release

Workday fördjupar sitt samarbete med Saab för att förbättra medarbetarupplevelsen och driva affärstillväxt

STOCKHOLM, Sweden, 23 April 2024: Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör av lösningar som hjälper organisationer att hantera sina medarbetare och sina ekonomiska resurser, meddelar idag att man fördjupar sitt samarbete med Saab, ett ledande svenskt försvars- och säkerhetsföretag, detta för att prioritera Saabs medarbetarupplevelse och driva affärstillväxt. Sedan samarbetet inleddes år 2017, har Saab använt sig av funktioner i Workday Human Capital Management (HCM)-sviten och Workday Peakon Employee Voice för att modernisera sin HR-plattform och förbättra medarbetarengagemanget.

Under det senaste året har Saab haft en enorm tillväxt och anställt nära 2 500 nya medarbetare över hela världen, en ökning av antalet anställda med 13 procent. Med en stadig ström av inkommande order och projekt planerar företaget att fortsätta att växa kraftigt även under de kommande åren. Workday har stöttat Saabs tillväxt genom att möjliggöra automatisering och digitalisering av personalprocesser, vilket gör att Saab bättre kan tillgodose behoven hos såväl framtida som nuvarande medarbetare.

”Våra viktigaste tillgångar är våra medarbetare. För att fortsätta skapa innovativa och moderna lösningar är det av yttersta vikt att våra medarbetare trivs och inspireras att växa tillsammans med företaget. Genom att förena HR med teknik kan vi öka flexibiliteten och förbättra effektiviteten i vår rekryteringsprocess samt snabbare svara på medarbetares behov och ambitioner. Med Workday har vi en mer effektiv, säker och enhetlig personalhantering samt en bättre positionering av data i vårt system för samtliga globala HR-processer,” säger Lena Eliasson, Head of Group Human Resources på Saab.

Implementeringen av Workday Peakon Employee Voice understryker Saabs engagemang att förstå och hantera feedback och input från de anställda. Genom AI-drivna Semantic Search får Saab realtidsinsikter om medarbetarfeedback, vilket möjliggör proaktiva åtgärder för att förbättra medarbetarnas välbefinnande och även förebygga utbrändhet.

Saab erbjuder tydliga karriär- och tillväxtmöjligheter som i sin tur underlättas av Workday HCM-lösningar och innovativ teknik. Med skalbara verktyg och maskininlärningsförmågor kan Saab snabbt och effektivt identifiera talanger och överbrygga kompetensgap för att främja ett smartare, kompetensdrivet tillvägagångssätt gällande arbetskraften.

”Saab befinner sig på en stark tillväxtresa, och de gör ett mycket bra jobb med rekrytering och behållning och ökar både sin personalstorlek och kapacitet samtidigt. Vad som imponerar allra mest på mig är dock det faktum att de fortfarande lyckas hålla fokus på långsiktiga mål vad gäller mångfald, inkludering, hållbarhet och medarbetarengagemang. Med hjälp av vår teknik kan Saab säkerställa att de håller sig på rätt spår och fortsätter att förbättra organisationen, samtidigt som de utökar företaget med tusentals nya medarbetare,” säger Karin Hagman, VP Nordics på Workday. 

Saabs partnerskap med Workday är ett tydligt exempel på deras engagemang för att skapa en miljö där medarbetarna trivs, är kreativa och vill vara med och bidra till företagets fortsatta framgång. Saabs investeringar i medarbetarupplevelse och innovativ HR-teknik kommer att fortsätta vara en viktig del för att uppnå deras högt strategiska mål även under företagets kommande resa och utveckling.

För mer information:
Jonas Eklund
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson
T: +(0) 46 734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?