Press Release

Workday utnämnd till ledare för sjunde året i rad i Gartner® Magic Quadrant™ för 2022 års Cloud HCM Suites för företag med 1 000 anställda eller fler

STOCKHOLM, Sweden, Nov. 28, 2022 -- Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att de har utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant for Cloud HCM Suites för företag med fler än 1000 anställda*. Workday utnämns som ledare för sjunde året i rad och placerade sig högst gällande övergripande Förmåga att genomföra. 

Organisationer över hela världen fortsätter att stå inför stora utmaningar när det gäller att attrahera, stödja och behålla talanger i en ansträngd arbetsmarknad med nya förväntningar från medarbetare. För att kunna leverera engagerande och personliga medarbetarupplevelser behöver organisationer en enhetlig bild av sin personalstyrka. Mer än 4 500 globala kunder och över 50 % av Fortune 500-företag, däribland Banner Health, Everise, Kohl's, Lloyd's Banking Group, McKee Foods, Nasdaq, Inc. Palm Beach State College, Tennis Australia, Thomson Reuters med flera använder Workday Human Capital Management (HCM) för att automatisera HR-processer, stödja och stärka medarbetarna, samt anpassa sig till förändrade affärs- och arbetskraftsbehov.

Med Workday HCM kan kunderna:

  • Förbättra upplevelser med nya innovationer inom kompetens och medarbetarengagemang.

Organisationer prioriterar kompetensinsikt och utveckling i takt med att arbetskraften blir mer flexibel. För att stödja detta och bygga vidare på framgången med Skills Cloud, som ingår i Workday HCM och utnyttjar maskininlärning (ML) för att upprätthålla kompetensdata, introducerade Workday nyligen ny teknik som gör det möjligt för organisationer att på ett enkelt och säkert sätt föra kompetensdata in och ut ur Workday. Detta gör att organisationer kan få djupare insikt i sin personals färdigheter för att kunna ge mer personliga rekommendationer gällande utvecklingsmöjligheter och även och främja karriärsutveckling.

För att få en helhetsbild av de anställdas engagemang använder globala organisationer dessutom Workday Peakon Employee Voice för att ge medarbetarna en konfidentiell plattform där de kan dela med sig av ärlig feedback om sina erfarenheter, förväntningar samt hälsa. Organisationer kan sedan använda dessa insikter för att vidta meningsfulla och konkreta åtgärder som bidrar till att förbättra medarbetarnas upplevelse.

  • Stödja olika typer av arbetstagare med lösningar för enhetlig hantering av personalstyrkan.

Skiftet i arbetskraftens sammansättning motiverar många organisationer till att utveckla en holistisk personalstrategi som stöder olika typer av arbetstagare. Efter förvärvet av VNDLY kommer Workday att förse organisationer med en heltäckande lösning som hjälper till att hantera löntagare, timanställda, tillfälliga- och outsourcade medarbetare.

Workday erbjuder också innovationer för att stödja medarbetare, chefer och verksamhetsledare, inklusive Workday Scheduling and Labor Optimization, en lösning för schemaläggning som använder sig av artificiell intelligens (AI) för att matcha efterfrågan på arbetskraft med den anställdas preferenser. Lösningen ingår i ett enhetligt erbjudande för optimering av arbetskraften som inkluderar Absence Management, Payroll, Talent Management och Time Tracking för att hjälpa organisationer att lättare attrahera, engagera och behålla talanger i ett och samma system.

  • Använda rapporterings- och analysverktyg för att förstå trender i personalstyrkan. Organisationer behöver djupare insyn i sin personalstyrka och data i realtid för att kunna fatta snabbare beslut som stöder verksamheten. Workday People Analytics använder AI och utökad analys för att hjälpa kunderna att bättre förstå trenderna i sin personalstyrka, inklusive DEI- (diversity, equity and inclusion) insatser, behållande och avgång av personal, rekrytering, kompetens och prestation - och drivkrafterna bakom dem.

Kommentarer till nyheterna
"Workday HCM i Rolls-Royce är mycket mer än ett HR-system,” säger Marcus Millership, transformation director, global business services, Rolls-Royce. "Det är ett affärsverktyg för att informera verksamheten, ge insikter och hantera några av våra signaturprocesser."

"Vi antar att vi får erkännande för vår förmåga att anpassa oss till våra kunders behov och göra det möjligt för dem att skapa och leverera upplevelser som uppfyller de anställdas unika behov,” säger David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer product, Workday. "Workday HCM ger kunderna en heltäckande överblick över de kritiska personalområdena i hela organisationen - kompetens, åsikter, prestationer, löner med mera - för att stödja och anpassa sig till förändrade förväntningar hos arbetstagarna, samtidigt som de får möjlighet att växa och utöka sin verksamhet."

Ytterligare information

*Gartner "Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises" av Sam Grinter, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Ranadip Chandra, John Kostoulas, Emi Chiba, Rania Stewart, 21 oktober 2022.

Gartner Disclaimer
Gartner stödjer inte någon leverantör, produkt eller tjänst som visas i våra forskningspublikationer och rekommenderar inte teknikanvändare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller annan beteckning. Gartners forskningspublikation består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och bör inte tolkas som faktiska uttalanden. Gartner avvisar alla garantier, uttryckta eller underförstådda avseende denna forskning, inklusive garantier för försäljningsbarhet eller för att passa ett särskilt syfte.

Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 50 % av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com.

© 2022. Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Uttalanden om framtiden och förväntade resultat 
Detta pressmeddelande innehåller framåtblickande uttalanden inklusive bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden baseras endast på för närvarande tillgänglig information och vår nuvarande tro, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtblickande uttalanden relaterar till framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutsäga och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om risker uppstår, antaganden visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna, kan faktiska resultat skilja sig väsentligt från resultaten som antyds av dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte lita på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i vår ansökan till Securities and Exchange Commission (“SEC”), inklusive vårt formulär 10-Q för det finansiella kvartalet som slutade den 31 juli 2022 och våra framtida rapporter som vi kan lämna in med SEC då och då, vilket kan få faktiska resultat att variera från förväntningarna. Workday påtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtblickande uttalanden efter datumet för denna release.

Alla icke-släppta tjänster eller funktioner som det hänvisas till i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden som för närvarande inte är tillgängliga kan komma att ändras efter Workday och kan komma att inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper tjänster från Workday bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, funktioner och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information
Kiran May, Workday
T: (0) 44 7966 432 912
E: kiran.may@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +46 (0)704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network
 

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +46 (0)734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?