Press Release

Workday Utnämnd till Ledare i Gartner® Magic Quadrant™ 2023 i Segmentet Molnbaserade Affärssystem för Tjänstecentrerade Företag

Positioneras som ledare baserat på fullständig vision och förmåga att genomföra

STOCKHOLM, September 7, 2023Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, har utsetts till ledare i Gartner Magic Quadrant 2023 for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises baserat på fullständig vision och förmåga att genomföra. Rapporten finns tillgänglig att ladda ner här.

Workday Enterprise Management Cloud är skalbart och anpassat efter företagets specifika behov. Det för samman personal-, finansiell- och operativ data för att leverera detaljerade insikter i ett enda system. Med artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) underlättar Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics och Workday Spend Management genom att automatisera affärs-och finansiella processer för att hjälpa organisationer att arbeta på nya sätt och dra nytta av den fulla potentialen i deras mest värdefulla tillgång - medarbetarna.

"Workday är den enda molnbaserade ERP-plattformen som är särskilt utformad till tjänstecentrerade organisationer för att hantera ekonomi och medarbetare tillsammans i ett enhetligt system", säger Terrance Wampler, group general manager, office of the CFO, Workday. "Genom en enda källa för såväl finansiell- som personalrelaterad data, samt en anpassningsbar arkitektur med AI och ML i kärnan, får Workdays kunder en bättre förståelse för vad som driver lönsamheten på den mest detaljerade nivån, något som möjliggör snabba omställningar för att möta företagets behov.”

Frigör potentialen hos människor, processer och data
Med över 10 000 kunder i 175 länder fortsätter Workday att leverera innovativa lösningar som hjälper kunder och tjänstecentrerade företag att anpassa sig och frodas i dagens föränderliga arbetsklimat.

Workday ger organisationer och företag möjlighet att:

  • Få snabb och skalbar flexibilitet med en egenägd arkitektur vilket minimerar behovet av IT-support.
  • Samarbeta med befintliga tekniska ekosystem och på ett enkelt sätt utöka Workday med teknik som innehåller lite eller ingen kod alls, samtidigt som befintlig säkerhetsnivå bibehålls.
  • Få mer detaljerade insikter om lönsamhet och prestanda direkt i journalsystemet för att driva trygga beslut från en pålitlig källa till sanning som förenar finans-, personal- och operativ data.
  • Ge medarbetarna mer meningsfullt arbete genom att gå från manuell inmatning och korrigering till beröringsfri bearbetning med AI och ML inbäddade i kärnprocesserna.
  • Få värdefull insikt i medarbetarnas kompetens så att teamen kan identifiera luckor, avgöra vilken kompetens de behöver idag såväl som i framtiden samt identifiera möjligheter och behov av omplacering.

Innovation driver kundnöjdhet 
I vår senaste kundundersökning gav kunder till Workday Financial Management och Workday HCM Workday 97 % i betyg gällande övergripande nöjdhet. Även Gartner® Peer Insights™ bekräftar kundupplevelsen genom verifierade betyg och peer reviews. Från och med den 1 juli 2023 inkluderar Workdays kundrecensioner följande uttalanden:

  • "Systemets konfigurerbarhet och ständiga åtagande för att leverera nya och förbättrade funktioner gör det möjligt för oss att skala, transformera och växa i takt med utvecklingen av vårt företag såväl som branschens behov. Workday lyssnar på sina kunder och har en av de starkaste och mest aktiva communities som jag har varit med om." - VP, Redovisningssystem i finansbranschen [läs hela recensionen]
  • "Vi började använda Workday 2021 och har gjort konsekventa framsteg varje månad sedan implementeringen. Ett starkt administrativt team tillsammans med produkterna från Workday gör nästan allt möjligt." - Workday Financial Administrator i försäkringsbranschen [läs hela recensionen]
  • "Vi valde Workday av flera anledningar, inte bara för deras kultur och partnerskap, utan även för deras förmåga att föra samman ekonomi och människor till en enda källa för att ta ERP/HCM från back office till den operativ verktygslådan." SVP för Finance, Analytics & Supply Chain inom detaljhandeln [läs hela recensionen]
  • "Workday är och har varit en enastående partner. Vi har använt oss av Workdays ERP-plattform för att driva omvandling inom hela ekonomiavdelningen. De har varit en sann partner när pivotera gäller att innovera lösningen." Chief Accounting Officer i bankbranschen [läs hela recensionen]

Ytterligare information:

Gartner Magic Quadrant för Cloud ERP för tjänstecentrade företag, Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan, Robert Anderson, 29 augusti 2023

Gartner disclaimer:
Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som nämns i våra forskningspublikationer, och rekommenderar inte användare att endast välja de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av åsikter från Gartners forskningsorganisation och ska inte tolkas som uttalanden om fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive alla garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Innehållet i Gartner Peer Insights består av enskilda slutanvändares åsikter baserade på deras egna erfarenheter och ska inte tolkas som uttalanden om fakta, och de representerar inte heller Gartners eller dess dotterbolags åsikter. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i detta innehåll och lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, med avseende på detta innehåll, om dess noggrannhet eller fullständighet, inklusive eventuella garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

GARTNER är ett registrerat varumärke och servicemärke, PEER INSIGHTS och MAGIC QUADRANT är registrerade varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper

kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för

ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys baseras på AI och ML och används av tusentals organisationer världen över för att hantera framtidens arbete och arbetsklimat. Workday används av över 10 000 organisationer världen över inom flera olika industrier och branscher – från medelstora företag till över 50 % av alla Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se Workday.com

© 2023 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är

registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn

är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om

Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är

endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande

uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser

framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i

omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om

riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade

förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de

resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på

några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som

beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”)

inklusive vårt formulär 10-Q för det räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2023 samt andra rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC från tid till annan, vilket skulle

kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig

ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana

framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta

dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och

som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays gottfinnande och kanske

inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör

fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är

tillgängliga.

För mer information:

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network


Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +(0) 46 734 33 31 10

E: lovisa.fredriksson@thepr.network


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?