Press Release

Randstad väljer Workday för globala lösningar inom finans- HR och talanghantering

Företagen kommer också att utforska ett gemensamt serviceerbjudande för att erbjuda organisationer över hela världen bättre tillgång till verktyg för talanghantering.

STOCKHOLM, Sweden, April 11, 2024 – Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), en ledande leverantör av lösningar som hjälper organisationer att hantera sina medarbetare och sina ekonomiska resurser, meddelade idag att Randstad (AMS: RAND), världsledande inom bemanning och rekrytering, utökar sitt befintliga avtal med Workday för att implementera Workday Financial Management och Workday Human Capital Management (HCM) på de samtliga 39 marknader företaget verkar. De bägge företagen avser också att utveckla gemensamma implementeringsmöjligheter för att utöka tillgången till verktyg för talanghantering och hjälpa fler kunder att navigera i en alltmer komplex arbetsmarknad.

"Vi ser fram emot att utöka vårt partnerskap med Randstad, inte bara för att stödja deras transformationsmål med hjälp av Workdays plattform, utan också för ett potentiellt gemensamt serviceerbjudande till våra gemensamma kunder," säger Carl Eschenbach, VD, Workday. "Kombinationen av Workdays plattform och Randstads globala talangexpertis kommer att ge våra kunder möjlighet att få utlopp för sin fulla talang så att de kan navigera i snabb förändring och fortsätta att utvecklas."

Randstad, som har använt sig av Workday HCM sedan år 2015, kommer att implementera Workdays plattform, med AI i kärnan, för att transformera och effektivisera både sitt HR- och sitt finanssystem. Detta görs i syfte att stödja ambitionen att vara det mest rättvisa, specialiserade bemanning- och rekryteringsföretaget på marknaden. Randstad kommer att rulla ut Workday Financial Management och Workday HCM inom båda deras globala verksamheter och på samtliga 39 marknader där de är verksamma för att öka såväl effektivitet som skala.

Randstads avdelning “managed service provider” (MSP) är certifierad som en Platinum Workday MSP-partner, och Randstad kommer också att utforska potentiella framtida samarbetsmöjligheter tillsammans med Workday. Detta genom att kombinera sina styrkor för att möjliggöra ytterligare implementeringskapaciteter för HR och för att lösa fler av sina kunders kompetens- och personalutmaningar.

"Förlängningen av vårt partnerskap med Workday – både genom vår plattformsimplementering och vårt kommande samarbete – kommer att förena det bästa av Randstads talangkapaciteter med Workdays främsta tekniklösningar. I en värld där det är vanligt med talang- och kompetensbrist, är vi glada att samarbeta med Workday för att kunna identifiera nya sätt att hjälpa våra kunder att lösa de utmaningar de står inför. Genom vårt samarbete kan Randstad även skapa effektivitet och skalbarhet över hela vårt ekosystem, vilket är en nyckelkomponent i vår nya kompetensstrategi," säger Sander van 't Noordende, VD, Randstad.

Om Workday
Workday är en ledande företagsplattform som hjälper organisationer att hantera sina viktigaste tillgångar – medarbetarna och de ekonomiska resurserna. Workday-plattformen är byggd med AI i kärnan för att hjälpa kunder att motivera sina anställda och erbjuda en än mer spännande och utvecklande arbetsplats samt en verksamhet i kontinuerlig utveckling. Workday används av mer än 10 000 organisationer inom olika branscher runt om i världen - från medelstora företag till mer än 50 % av Fortune 500. För mer information om Workday, besök workday.com.

Om Randstad
Randstad är en global ledare inom bemanning och rekrytering med visionen att vara världens mest rättvisa och specialiserade talangföretag. Som en partner för talang och genom våra fyra fokusområden - Operativ, Professionell, Digital och Enterprise - tillhandahåller vi kunder högkvalitativ, mångsidig och smidig arbetskraft som behövs för att lyckas i en värld där det råder talangbrist. Vi hjälper människor att hitta meningsfulla arbetsroller, utveckla relevanta färdigheter och hitta syfte och tillhörighet på sin arbetsplats. Genom det värde vi skapar är vi engagerade i en bättre och mer hållbar framtid för alla. Med huvudkontor i Nederländerna verkar Randstad på 39 marknader och har cirka 40 000 anställda. Under 2023 hjälpte vi två miljoner talanger att hitta arbete och genererade en intäkt på 25,4 miljarder euro. Randstad N.V. är noterat på Euronext Amsterdam. För mer information om Randstad, besök www.randstad.com

Framåtblickande uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som

beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission (”SEC”) inklusive vårt formulär 10-Q eller formulär 10-K samt andra rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande, förutom då det krävs av lag.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta

dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays godkännande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

Presskontakt:
Jonas Eklund
jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson
lovisa.fredriksson@thepr.network

Elise Martin-Davies
elise.martin-davies@randstad.com


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?