Press Release

Workday utsedd till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ 2022 för Cloud ERP för tjänstecentrerade företag

Utnämnd till ledare baserat på övergripande vision och förmåga att genomföra

STOCKHOLM, Sverige, August 3 2022Workday (NASDAQ:WDAY), ledande inom molnapplikationer för ekonomi och HR, meddelar idag att Gartner, Inc. har utnämnt bolaget till ledare i den första Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises* någonsin, baserat på fullständig vision och förmåga att genomföra.

Workday Enterprise Management Cloud sammanför centrala ekonomiska data, personalresurser och operativa data i ett anpassningsbart system som bidrar till att ge tjänstecentrerade organisationer förutsägande insikter, ökad smidighet och mer engagerande upplevelser. Workday Financial Management, Workday Human Capital Management (HCM), Workday Adaptive Planning, Workday Accounting Center, Workday Prism Analytics och Workday Spend Management kan integreras sömlöst i kundens tekniska ekosystem för att hjälpa till att omvandla organisationens sätt att arbeta med ekonomi, HR och upphandling.

Hjälper kunder att påskynda sin omvandling
Med över 9 500 kunder i 175 länder fortsätter Workday att leverera innovativa lösningar som hjälper tjänstecentrerade företag att navigera i dagens föränderliga arbetsklimat.

Med Workday kan tjänstecentrerade organisationer:

  • Få meningsfulla insikter och anpassa affärsstrategier för att hålla jämn fart med allt snabbare förändringar. Medarbetare såväl som temporärt anställda utgör ofta den största utgiften för tjänstecentrerade organisationer. Genom att kombinera verksamhetsdata med ekonomi- och personaldata får organisationer möjlighet att fatta datadrivna beslut i realtid som hjälper till att maximera lönsamhet och prestanda i samtliga team. Med Workdays intelligenta datakärna kan organisationer integrera och hantera flera datakällor, något som ger en överblick över hela ekosystemet från ett och samma ställe. En organisation kan till exempel svara på dynamiska förändringar genom att modellera nya strategier och vidta åtgärder samt anpassa personalstyrkan till verksamhetens behov.
  • Driva på automatiseringen och öka effektiviteten i verksamhetskritiska affärsprocesser. Workday hjälper till att skapa sömlösa processer i det tekniska ekosystemet för front-, middle- och backoffice, vilket ger en ansluten och friktionsfri upplevelse som bidrar till att öka medarbetarnas produktivitet. Det ger även möjlighet att genomföra kontinuerlig redovisning och inbäddad maskininlärning för att hjälpa till att automatisera transaktionsprocesser, samt arbetsutrymmen som assisterar möjliggörandet av samarbete mellan olika ekonomiteam. Detta ger medarbetarna mer tid att fokusera på strategi och analys.
  • Låsa upp potentialen hos den mest värdefulla resursen - arbetskraften. Humankapitalet är den mest komplexa, multidimensionella tillgången som tjänstecentrerade organisationer hanterar. Workday hjälper organisationer att kartlägga personalresurser till affärsbehov, inklusive uppgradering, jobbrotationer och utbildning. Med Workday Peakon Employee Voice kan ledare dessutom få insikt i realtid om medarbetarnas inställning så att organisationer kan omvandla feedback till dialog och åtgärder. Med dessa verktyg kan organisationer bättre hantera kritiska personalresurser för att förbättra personalbindningen och minska uppsägningar.

Förmågan att genomföra driver kundnöjdhet
Workday uppnådde en branschledande kundnöjdhetsgrad på 97 % i sin senaste kundnöjdhetsundersökning på grund av sin förmåga att effektivt hjälpa de kunder som står inför växande utmaningar i dagens volatila klimat. Dessutom dokumenterar Gartner® Peer Insights™ kundupplevelsen genom verifierade betyg och branschomdömen. Workdays kundutlåtanden från och med den 1 juli 2022 inkluderar följande:

  • "Att byta från en föråldrad lokal ERP-lösning till Workday var en frisk fläkt. Att välja Workday som vår HR-ERP-lösning för företaget har gett oss stabilitet, flexibilitet och användarvänlighet." - ERP-chef inom bankbranschen [läs hela recensionen]
  • "Fantastiskt verktyg som gör att vi kan hålla koll på ekonomi- och HR-kärnverksamheten inom samma verktyg som en enda sanningskälla." - Senior Director of Information Systems inom IT-tjänstebranschen [läs hela recensionen].
  • "De användbara insikterna för att optimera processen är lovvärda. Det finns ett svar på allt, vare sig det gäller arbetstider eller betald ledighet." - Mellanchef inom högre utbildning [läs hela recensionen]

Kommentarer till nyheterna
"Vi är medvetna om hur viktigt det är med starka arbetsflöden och rapporteringsfunktioner för att öka effektiviteten i organisationen, samt att ha snabb tillgång till nyckeldata för att driva affärsresultatet", säger Duncan Magrath, ekonomichef på Alfa Financial. "Workday gör det möjligt för våra ekonomi- och HR-team att effektivisera tidigare manuella, tidskrävande processer och ger oss en helhetsbild av vår verksamhet i realtid."

"Med Workday har vi ett företagssystem som gör det möjligt för oss att både hantera vår personalstyrka och de kostnader som är förknippade med vår personalstyrka i en enda plattform", säger Rich Rogers, Chief Information Officer, Prisma Health. "Våra anställda och tillfälliga medarbetare är nöjda med användarupplevelsen och de strömlinjeformade arbetsflödena i Workday, och vårt ekonomiteam har en realtidsöversikt över vår verksamhet, vilket förenklar vår rapportering och analys. Att kombinera vår förmåga att hantera ekonomin, våra förnödenheter och vår personal i ett enda system hjälper oss att uppnå våra organisatoriska mål för att stödja exceptionell service till våra patienter och deras familjer."

"Med Workday har vi kunnat konsolidera flera system till ett och åtskilliga manuella processer till en, något som har varit oerhört fördelaktigt för vår verksamhet", säger Wayne Sisco, Executive Vice President och Chief Financial Officer, Redstone Federal Credit Union. "Som en del av vår ansvarskultur har Workday gjort det möjligt för våra anställda att fokusera mindre på transaktioner och lägga mer tid på analyser och strategi genom ökad synlighet och effektiv rapportering."

"Workday grundades på idén att företagssystem måste vara sammankopplade för att ge den kapacitet och synlighet som moderna företag behöver för att vara framgångsrika", säger Sayan Chakraborty, Executive Vice President of Product and Technology, Workday. "Vi är stolta över att ha blivit utnämnda till ledare inom Cloud ERP för tjänstecentrerade företag. Genom att föra samman system och data och hjälpa till att göra det möjligt för ekonomi-, inköps- och HR-ledare att stödja sina organisationer kan vi tillsammans leverera digital transformation för dagens föränderliga arbetsvärld."

Ytterligare information

*Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, John Van Decker, Denis Torii, Tim Faith, Sam Grinter, Patrick Connaughton, 12 juli 2022

Gartner friskrivningsklausul:
Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i våra forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer som har de högsta betygen eller andra beteckningar. Gartners forskningspublikationer består av Gartners forskningsorganisationers åsikter och bör inte tolkas som faktautlåtanden. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Innehållet i Gartner Peer Insights består av enskilda slutanvändares åsikter som bygger på deras egna erfarenheter och bör inte tolkas som faktautlåtanden och representerar inte heller Gartners eller dess dotterbolags åsikter. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänst som beskrivs i detta innehåll och lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, för detta innehåll, om dess riktighet eller fullständighet, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Gartner och Magic Quadrant är registrerade varumärken som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.

PEER INSIGHTS är ett varumärke och servicemärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används här med tillstånd. Alla rättigheter förbehålls.

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av molnapplikationer för ekonomi och HR och hjälper kunder att anpassa sig till och utvecklas i en värld i förändring. Workdays applikationer för ekonomisk förvaltning, HR, planering, spend management och analys används av tusentals organisationer världen över – från medelstora företag till över 50 procent av Fortune 500-koncerner. För mer information om Workday, se workday.com

© 2022 Workday, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Workday och Workday-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Workday, Inc. Alla andra varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.

Framåtblickande uttalanden   
Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, bland annat uttalanden om Workdays planer, övertygelser och förväntningar. Dessa framåtblickande uttalanden är endast baserade på för närvarande tillgänglig information och våra nuvarande uppfattningar, förväntningar och antaganden. Eftersom framåtriktade uttalanden avser framtiden är de föremål för inneboende risker, osäkerheter, antaganden och förändringar i omständigheter som är svåra att förutse och av vilka många ligger utanför vår kontroll. Om riskerna förverkligas, om antagandena visar sig vara felaktiga eller om vi upplever oväntade förändringar i omständigheterna kan de faktiska resultaten skilja sig väsentligt från de resultat som antyds i dessa framåtblickande uttalanden, och därför bör du inte förlita dig på några framåtblickande uttalanden. Risker inkluderar, men är inte begränsade till, risker som beskrivs i våra dokument som lämnats in till Securities and Exchange Commission ("SEC"), inklusive vårt formulär 10-Q för det räkenskapsår som avslutades den 30 april 2022, och våra framtida rapporter som vi kan komma att lämna in till SEC från tid till annan, vilket skulle kunna leda till att de faktiska resultaten skiljer sig från förväntningarna. Workday åtar sig ingen skyldighet att, och har för närvarande inte för avsikt att, uppdatera sådana framåtriktade uttalanden efter datumet för detta meddelande.

Alla tjänster, funktioner eller egenskaper som inte har släppts och som nämns i detta dokument, på vår webbplats eller i andra pressmeddelanden eller offentliga uttalanden och som för närvarande inte är tillgängliga kan ändras efter Workdays gottfinnande och kanske inte levereras som planerat eller överhuvudtaget. Kunder som köper Workday-tjänster bör fatta sina köpbeslut baserat på tjänster, egenskaper och funktioner som för närvarande är tillgängliga.

För mer information:
Tim Allen
E: tim.allen@workday.com

Jonas Eklund, presskontakt
T: +(0) 46 704 93 96 97
E: jonas.eklund@thepr.network

Lovisa Fredriksson, presskontakt
T: +(0) 46 734 33 31 10
E: lovisa.fredriksson@thepr.network


Get Workday news by email.
Media inquiries? Please reach out.
Sure you want to leave the Workday newsroom based on this location?